TGSokół
Sokół

TG Sokół

Informacja

Na Walnym Zebraniu TG „Sokół“ na Litwie 14 lutego 2020 r., przyjęta została uchwała o przeliczeniu członków organizacji i zobowiązaniu Zarządu Głównego TG „Sokół“ na Litwie do przeanalizowania sytuacji oraz dokonania przeliczenia członków TG „Sokół“ na Litwie.

1 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Głównego Zarządu TG ,,Sokół“ na Litwie, które przyjęło postanowienie o przeliczeniu członków TG ,,Sokół“. Na mocy postanowienia podstawowym warunkiem zaliczenia członka w poczet organizacji jest wpłacenie przez niego składki członkowskiej do 1 grudnia 2020 r.

W związku z pandemią i ogłoszoną na Litwie kwarantanną termin przeliczenia został przedłużony do 1 lipca 2021 r.

Przypominamy, że termin zbliża się ku końcowi, każdy członek zobowiązany jest wpłacić członkowskie w wysokości 5 euro, za 2020 rok na konto TG „Sokół“ LT 654010044400570276 Luminor bank.

7 lipca 2021 r. Zarząd TG „Sokół” zatwierdzi listę członków i do druku będą oddane karty członkowskie.

Galeria

O nas

TG „Sokół” na Wileńszczyźnie zostało zarejestrowane w maju 1991 roku. Prezes Sokołu Genadij Baranowicz. Do towarzystwa gimnastycznego „Sokół” na Litwie należą drużyny koszykarskie, siatkarskie, ekipy piłki ręcznej, tenisa stołowego, ringo i inne. Drużyny „Sokoła” biorą aktywny udział w zawodach sportowych w kraju oraz za granicą. Oprócz sportowej działalności TG „Sokół” prowadzi aktywność patriotyczną oraz kulturalną wśród polskiej młodzieży na Litwie. Uczestniczą w Międzynarodowej Parafiadzie, Igrzyskach Polonijnych. Organizują spotkania integracyjne oraz mecze towarzyskie.

Kontakty

Facebook